Om Barometern & Gota Media

  Om Barometern

  Tidningen Barometern grundades den 2 oktober 1841 av Jon Engström, som inrättade den första redaktionen på Knapegården i Ryssby.
  Jon Engström kallades trädoktorn på grund av sitt förflutna som medicine doktor, godsägare, skogspatron och poet. Han hade ambitionen att vara en kritisk granskare av sitt samhälle, en "barometer" som skulle skildra tidens skeende. Han opponerade sig emot myndigheter och aristokrati. Den första tidningen var på fyra sidor. I dag är en normal Barometern-OT cirka 60 sidor och kommer ut sex dagar i veckan. Från 1865 till 1947 drevs tidningen i flera generationer av samma ägarfamilj.

  1902 byttes den för dagens läsare svårtydda frakturstilen mot antikvastilar, betydligt mer lika dagens bokstäver i tidningen.
  1907 publicerades den första fotografiska bilden. Motivet – nya flickskolan på Linnégatan i Kalmar.
  1908 installerades en rotationspress. Tryckpressen med det rullande "ändlösa" pappret var en revolutionerande nyhet.
  1912 ökade utgivningen från fyra till sex dagar. Även sidantalet ökade från fyra till sex. På lördagar ända upp till 12 sidor.
  På 1920-talet genomfördes den första ortsuppdelningen, föregångaren till dagens lokalsidor.
  1947 förverkligades planerna på en lokal stiftelse som ägare till Barometern (moderat). Stiftelsen kvarstår som ägare än i dag.
  Under 1950- och 60-talen skedde en stark utveckling av verksamheten med upplageökningar och investeringar.
  1963 köpte Barometern Oskarshamns-Tidningen, som dock fortsatte att utkomma under eget huvud, men i fortsättningen som en edition av Barometern.
  Spridningsområdet utsträcktes därmed även till mellersta delen av Kalmar län.
  1972 investerades 4,5 miljoner kr i en offsetrotationspress. Tiden med blytyper och metallramar var över. I stället fotosattes text och bild, innan sidorna klistrades upp på pappersark och fördes över via film till tryckplåtar.

  Under 70-talet utvecklades ekonomin och upplagan positivt.
  1975 förvärvade Barometern även Smålandsposten (moderat) med utgivningsort Växjö och Blekinge Läns Tidning (liberal) med utgivningsort Karlskrona. Tryckerierna låg i dotterbolaget Sydostpressarna.
  1988 övergick Barometern-OT från en till två delar varje dag.
  1990 skapades moderbolaget Sydostpress med samtliga tre tidningar i Sydostpresskoncernen som jämställda dotterbolag.
  Den 1 oktober 1992 startade taltidningen, en tidning för synskadade, dyslektiker m.fl. Taltidningen har under senare år bytt namn till radiotidning. Från januari 2007 har radiotidningen överförts till annat bolag.

  1992 utkom Ungdomsbilagan åXå med sitt första nummer och december 2005 lades bilagan ned för att i stället utkomma i huvudtidningen varje onsdag.
  Januari /februari 2006 utkom Nöjes-bilagan och Lördags-bilagan med sina första nummer. De båda bilagorna var 16-sidiga.
  1996 var det premiär för Barometern-OT:s internetversion. Den 26 februari 1996 gick startskottet för en helt ny publiceringsform på internet www.barometern.se.
  1999 gavs sommarbilagan Barfota ut första gången. Bilagan har blivit en fin sommartradition, både för oss och våra läsare.
  24 april 2001 övergick Barometern från fullformat till tabloidformat
  I september 2001 bildades Sydostpress AB med Barometern, Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning som resultatenheter i samma bolag. Därmed upphörde Barometern-OT som ett enskilt aktiebolag.
  Juli 2002 lades tryckeriet ner i Kalmar. Från och med natten till tisdagen den 30 juli trycks Barometern-OT i tryckeriet i Karlskrona. Nu finns också möjligheter till färgbilder på alla tidningens sidor.
  1 september 2003 bildades Gota Media efter ett samgående mellan Sydostpresstidningarna BLT med editionerna Karlshamns Allehanda och Sölvesborgstidningen, Barometern med Oskarshamns-Tidningen, Smålandsposten samt Borås Tidning med Ulricehamns Tidning. Därmed är koncernen ett av landets största tidningsbolag utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att långsiktigt säkra tidningarnas utgivning och för att förbättra deras konkurrenssituation.

  Hösten 2005 gick Barometern-OT över till redigeringsprogrammet Indesign och textbehandlingssystemet News Pilot.
  I och med Oskarshamns-Tidningens 125-årsjubileum 2005 börjar vi också ge ut den årliga Bluesbilagan i egen regi i samband med Mönsterås Bluesfestival.
  Oktober 2007 lanseras nya Barometern.se.
  2008 var ett rekordår för Barometern. Av de 25 största dagstidningarna i Sverige var Barometern den enda som inte tappade läsare. Samtidigt slog Barometern.se rekord i antalet läsare på nätet.
  2008 var också året då Oskarshamns-Tidningen fick en mer lokal prägel.
  När Kalmar FF blir allsvenska mästare 2008 skildrar Barometern det i Guldboken. Vi lanserar också en ny form av lördagsläsning – bakom satsningen står Carin Janefrid, Ingrid Sigfridsson och Ia Sellerberg. Genom fyra tunga utrikeskorrespondenter erbjuder vi våra läsare en vidare bild. Alice Petrén, Europa, Karin Henriksson, USA, Anna Koblanck, Afrika, och Cecilia Uddén, Mellanöstern, skildrar regelbundet världsläget.

  Våren 2009 ges Barometern ut i tre delar torsdag, fredag och lördag. C-delen har betoning på nöje och kultur. Tv-bilagan hittar du i c-delen på torsdagarna.
  Barometern.se börjar sända sportstudion med Jörgen Ström och Magnus Krusell.
  I juni 2009 gör Barometerns mest respekterade medarbetare Gunnar Rockström, premiär som Ölandskrönikör.
  Den 25:e februari 2011 släpper Barometern för första gången en app för iPhone.
  Vecka 11 2011 slår Barometern.se besöksrekord med 101 541 unika besökare. Det tidigare rekordet, från vecka 13 2010, låg på 96 215.

   

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ansvarig utgivare är Anders Enström. Det innebär att han enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras i Barometern.se, Oskarshamnstidningen.se liksom i tidningen Barometern och Oskarshamns-Tidningen.

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på barometern.se och oskarshamnstidningen.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 0480-591 00

   Privatannonsering & prenumeration

   Telefon: 0480-591 00

   Utebliven tidning

   0771-87 30 37

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se

  • Sociala medier

  • Chatta med oss

  © Copyright 2014 Kundcenter Barometern/OT, alla rättigheter reserverade